ТЕСТОВЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА HELICOBACTER PYLORI

Тестовете, използвани за доказване на Helicobacter pylori (Хеликобактер пилори) се разделят на неинвазивни и инвазивни. Неинвазивните изследвания могат да се направят в лабораторни условия, непосредствено след като пациентът предостави проба. Неинвазивните тестове са дихателен, антигенен и серологичен. Инвазивните изследвания изискват извършване на фиброгастроскопия, при която лекарят взема проба и тя се подлага на допълнителни анализи. […]

Read More »