ИНФЕКЦИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ, ПОЛУЧАВАЩИ ХИМИОТЕРАПИЯ

Хората със злокачествени заболявания, които получават химиотерапия, са с повишен риск да развият инфекция. Туморният процес и химиотерапията потискат имунната система, като намаляват броя на белите кръвни клетки, борещи се с инфекцията. Микроорганизмите могат да се разпространят в целия организъм, да се развие сепсис и да се достигне до животозастрашаващо състояние. Химиотерапия и имунна защита […]

Read More »