ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОЗА НА SARS-CoV-2

Коронавирусите са голямо семейство от вируси, които причиняват заболявания при животни и хора. Човешките коронавируси 229E, NL63, OC43 и HKU1 са идентифицирани за първи път в средата на 60-те години на 20-ти век и хората по света често се заразяват с тях. Понякога коронавирусите, които инфектират животните, могат да преминат в хората и да причинят заболявания. Пример за това са човешките коронавируси, описани през 21-ви век: MERS-CoV, SARS-CoV и SARS-CoV-2.

Настоящата пандемия се причинява от вирус с официално научно наименование SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2); а заболяването, което причинява, е COVID-19 (Coronavirus disease 2019).

Клиничните прояви на COVID-19 не са твърде специфични или заразените хора могат бъдат безсимптомни. Достоверна информация за особеностите на заболяването идва от анализ на Световната здравна организация на 55924 потвърдени случая в Китай. Относителният дял на симптомите е следният:

 • висока температура: 88%
 • суха кашлица: 68%
 • умора: 38%
 • отделяне на храчки: 33%
 • задух: 19%
 • болки в костите или ставите: 15%
 • болки в гърлото: 14%
 • главоболие: 14%
 • втрисане: 11%
 • гадене или повръщане: 5%
 • запушен нос: 5%
 • диария: 4%

В други проучвания се съобщават като сравнително често срещани симптоми загубата на вкус и обоняние.

Хората с най-висок риск за тежко заболяване и смърт включват тези на възраст над 60 години, както и пациенти с основни състояния като хипертония, диабет, сърдечно-съдови, хронични респираторни и злокачествени заболявания.

Лабораторната диагноза на коронавирусната инфекция има две основни направления – директно доказване на вируса в материали от дихателната система и установяване на имунен отговор на човешкия организъм чрез изследване на кръвни проби.

Водещ метод за откриване на SARS-CoV-2 в клинични проби е генетичното изследване чрез real-time PCR. В първия етап вирусната рибонуклеинова киселина (РНК) се отделя от другите молекули, присъстващи в пробата – РНК екстракция. Във втория етап вирусната РНК се смесва с други компоненти и се поставя в специален апарат. От РНК се синтезира дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК). ДНК се удвоява многократно до количества, в които може да се открие чрез флуоресценция. Този резултат се визуализира на монитор и се съхранява като протокол. Методът real-time PCR е по-чувствителен и по-специфичен в сравнение с имунологичния метод за антигенна детекция на вируса.

Имунната система на човека реагира на коронавирусната инфекция като образува антитела – белтъчни молекули в кръвта. Към настоящия момент антителата могат да се търсят чрез бързи тестове, които са приложими за широк кръг от хора. Подобни анализи играят важна роля за наблюдението на епидемичния процес и за научните изследвания.

 

Кой е необходимо да се изследва?

Пациенти с остро респираторно заболяване (висока температура и поне един симптом на респираторно заболяване, например кашлица или затруднено дишане); с липса на друга причина, която напълно да обясни клиничната картина и с данни за пътуване или престой в регион, за който е съобщен локален пренос на болестта COVID-19 в рамките на 14 дни преди началото на заболяването.

Пациенти с остро респираторно заболяване, които са били в контакт с потвърден или възможен случай на COVID-19 в рамките на 14 дни преди началото на симптомите.

Пациенти с тежка остра респираторна инфекция, които се нуждаят от постъпване в болница и за които липсва друга причина, която напълно да обясни клиничната картина.