ТУБЕРКУЛОЗА – ОСНОВНИ ФАКТИ

Туберкулозата е бактериална инфекция, която се причинява най-често от Микобактериум туберкулозис (Mycobacterium tuberculosis). В повечето случаи е засегната дихателната система. Туберкулозата е ваксинопредотвратима и лечима болест.

Как става заразяването при туберкулоза?

Инфекцията се разпространява от човек на човек чрез въздуха. Когато човек с белодробна туберкулоза кашля и отделя храчки, в околната среда попадат туберкулозни бактерии. Достатъчно е друг човек да вдиша само няколко клетки, за да се зарази.

Около една четвърт от населението на Земята е с латентна туберкулоза, което означава, че хората са инфектирани с туберкулозни бактерии, но не са развили заболяване и не могат да предават заразата. От 5 до 15% от инфектираните индивиди се разболяват от туберкулоза в рамките на своя живот. Хората с потисната имунна система са с много по-висок риск за това.

Симптомите на активна туберкулоза могат да бъдат слабо изразени в продължение на месеци. Това води до забавено търсене на помощ и до попадане на отделящите се бактерии в други хора. Един човек с активна туберкулоза може да зарази 10-15 души в резултат на близък контакт.

Какви са симптомите на активната туберкулоза?

Най-честите симптоми на активна белодробна туберкулоза са кашлица, отделяне на храчки, понякога с примеси на кръв, болки в гърдите, слабост, загуба на тегло, повишена телесна температура и нощни изпотявания.

Как се диагностицира туберкулозата?

За диагнозата както на латентна, така и на активна туберкулозна инфекция се използват имунологични тестове. В миналото единствена възможност е била кожната проба на Манту. Понастоящем съществуват по-точни кръвни тестове (VIDAS® TB-IGRA, T-SPOT.TB, QuantiFERON-TB Gold и др.).

При наличие на клинични симптоми много важен е разказът на пациента (анамнеза) и физикалният преглед от опитен специалист. След това се назначава образно изследване (рентгенография, компютърна томография и др.). Окончателната диагноза се постига чрез доказване на туберкулозните бактерии в клинични проби от болния. Използват се микроскопски, културелни и генетични методи. При изолиране на туберкулозни бактерии, се изпитва чувствителността им към потенциално активни антибиотици.

Как се лекува туберкулозата?

Един от най-важните факти за туберкулозата е, че е лечима болест. Изчислено е, че между 2000 и 2016 г. са спасени 53 милиона живота в резултат на подобрени диагностика и терапия. Ако не се проведе лечение, се стига до смърт при около половината от инфектираните, а ако те са и HIV-позитивни, леталният изход е 100%. Съществуват 5 антибиотика, които са известни като противотуберкулозни средства от първи ред. Пациентите се лекуват с комбинации от тези препарати. Ако бактериите са резистентни към два от антибиотиците от първи ред (изониазид и рифампицин), се говори за мултирезистентна туберкулоза (multidrug-resistant tuberculosis). Тогава се използват противотуберкулозни средства от втори ред, а ако има устойчивост и към тях, се касае за екстензивно резистентна туберкулоза (extensively drug-resistant tuberculosis).

Каква е профилактиката на туберкулозата?

За профилактика на туберкулозата е налична жива ваксина (BCG). Тя се прилага до 48-ия час от раждането на детето съгласно Имунизационния календар на нашата страна.

Автор: Сашка Михайлова