ИНФЕКЦИИ НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ БРЕМЕННОСТ

Инфекциите на отделителната система са значително по-чести при жените в сравнение с мъжете. По време на бременност възникват допълнителни предразполагащи фактори, които увеличават риска за такива инфекции. Своевременната диагноза и адекватното лечение в повечето случаи осигуряват благоприятна прогноза. Как е устроена отделителната система? Основните органи на отделителната система са: два бъбрека, два уретера (пикочопровода), пикочен […]

Read More »