НАПРАВЛЕНИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ

  • Избор на най-подходяща клинична проба, лабораторен метод и диагностичен алгоритъм за доказване на болестотворни микроорганизми
  • Анализ на резултати от Femoflor
  • Лабораторна диагноза на туберкулоза
  • Лечение на инфекции, причинени от Clostridium difficile
  • Тестове за доказване на Helicobacter pylori