НАЧАЛО

 

Напредъкът в медицината увеличава възможностите за диагноза, лечение и профилактика на заболяванията. В съвременното общество всеки човек трябва да получава медицинска помощ, отговаряща на световните стандарти. Развитието на комуникациите предлага нови начини за достъп до качествени медицински услуги. Наред с традиционния медицински преглед, пациентът може да осъществи бърз и ефективен контакт със специалист онлайн и да преодолее ограниченията на времето и пространството.